Data en telecominstallaties

Een optimaal datanetwerk voor al uw telefoon- en internetaansluitingen.

Natuurlijk wilt u dat uw telefoon- en internetverbinding overal in uw woning of bedrijfspand optimaal functioneren. Van Hoof Elektrotechniek zorgt voor een zorgvuldig ontwikkeld datanetwerk dat voldoet aan de laatste ontwikkelingen.

Betrouwbaarheid
Een goed bekabelingsysteem staat aan de grondslag van een betrouwbaar netwerk. Snelheid, capaciteit en stabiliteit zijn dan ook uitermate belangrijk. Van Hoof Elektrotechniek maakt gebruik van een universeel bekabelingsysteem, waarop op u zowel uw telefoon als computerapparatuur kunt aansluiten.

WELKOM - DIENSTEN - LINKS - CONTACT - VOORWAARDEN - SITEMAP
Dopheide 2, 5738 CV Mariahout, Tel 06 - 246 139 54, info@vanhoofelektrotechniek.nl
Copyright © 2009 - 2024 Van Hoof Elektrotechniek. All rights reserved.